Bråka – och hitta din plats i flocken

Vår vilja att passa in gör att vi ofta undviker bråk. Men psykolog Maria Farm menar att vi har mycket att vinna på att våga ta konflikter. – Man kan egentligen vara hur olika som helst så länge man har en vi-känsla och en grundläggande respekt för varandra.

Text: Anna Petersson

Det blir högre i tak och man blir ärligare mot varandra om man vågar ta konflikter. Dessutom visar man sin integritet, anser Maria Farm.

– De andra lär känna dig och dina gränser, de vet vad du är känslig för och reagerar på. Dessutom måste det hetta till ibland för att man ska förstå hur viktigt något är för en person.

En konflikt kan också göra att atmosfären blir mer tillåtande.

– Man blir tryggare i relationen, man vet att alla vågar säga sin mening och man får lättare att skratta åt varandra. Det skapas också en tilltro till att man kan reda ut saker tillsammans.


Det viktigaste för att en relation ska fungera är att den kittas samman av ett engagemang. Maria Farm jämför med rockbandet Beyond Visions.

– De har en vilja till kommunikation och de jobbar för att det ska funka och få ihop det. De kämpar för det gemensamma projektet.

I en relation kan det gemensamma handla om att bevara kärleken – och för att göra det behöver man respekt för varandra. Maria Farm menar att respekt kan vara viktigare än kärlek för att det ska hålla på sikt.

– Det kan handla om att ge varandra lika mycket tid och utrymme och att båda ser vad den andre behöver för att må bra.


Genom att bråka lär man sig också vad den andre är känslig för – och hur man ska undvika konflikter på sikt. För man ska spara sina bråk till väsentligheter, säger Maria Farm.

Ett sätt att undvika onödiga småkonflikter är att göra en tydlig arbetsfördelning. På en arbetsplats bör det finnas – i en relation är det inte lika självklart.

– Har man det kan man undvika många av småeldarna som uppstår varje dag. När det blir småbråk så är det lätt att man läser in mycket annat och övertolkar situationen.


Maria Farm menar att många undviker att säga sin mening för att de är rädda för konflikter.

– Man är rädd för att den andre ska visa ilska, eftersom det ger en stark känsla av obehag.

Om konflikter sker inför öppna ridåer, till exempel på en arbetsplats, kan man också vara rädd att få ljuset på sig själv. Båda parterna syns ju lika mycket.

– Man vill inte bli utpekad eller kommenterad, eftersom det är djupt rotat i oss att tillhöra flocken. Om man har en väldigt stark konflikträdsla så hör det oftast ihop med låg självkänsla.


Men trots att det är bra att ta konflikter behöver man inte ta ut svängarna på samma sätt som medlemmarna i Beyond Visions, menar Maria Farm. För just i ett rockband kan det finnas ett egenvärde i att det hettar till.

– Det bildas ett jävlar anamma som kan användas som energi och som är bra i go-go-go-situationer. Men den energin funkar inte alltid lika bra i ett förhållande eller på en arbetsplats.Bästa sätten att lösa konflikter

De bästa konflikterna är de som tar slut, menar Maria Farm. Här är några tips som kan göra det lättare att försonas:

• Hitta en good-enough-nivå. Var medveten om vilka strider som är värda att ta och vilka småsaker du har överseende med.

• Släpp gamla surdegar. Blir du arg för något – ta upp det kort efter att ni setts. Gå vidare!

• Ta upp problem när alla är nyktra och på bra humör. Börja med att tala om det som fungerar bra.

• Utgå från det du vet säkert – dina känslor. Börja med ”jag känner” istället för ”du är”.

• Berätta om specifika situationer, beskriv så konkret du kan. Undvik generaliseringar, då kommer den andre i försvarsställning och samtalet blir låst.

• Ställ korta och öppna frågor om det du undrar över.

• Om samma konflikt återkommer utan att någon förändring skett – överväg om det finns tillräckligt på plussidan för att stanna kvar, eller om du vill lämna.

• Om det blir fel: ett uppriktigt förlåt räcker långt, liksom ett konkret bevis på att det ska bli ändring. Löftet ska visa att även du kommer att göra en uppoffring och ändra något i ditt beteende.


Respekt i en relation

• Dela lika.

• Värdera varandras tid lika.

• Se vad den andre behöver för att må bra.

• Ge lika mycket av detta som man får.

Tecken på icke-respekt

• Sårande och nedvärderande kommentarer.

• Att slita i varandra utifrån egna behov.

• Otrohet.